INVEX spol. s r.o.
Skladová 2,
917 01 Trnava
IČO:
31 426 000
DIČ:   2020391274
IČ DPH: SK2020391274
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu v Trnave,
oddiel Sro, vložka č. 393/T, dňa 15.12.1992
 
 
 
 
Spoločnosť INVEX spol. s r. o. bola založená v roku 1992 a od svojho vzniku sa na trhu výlučne venuje stavebnej činnosti, dodávke stavieb bytových, občianskych, priemyselných, rekonštrukciám týchto typov stavieb, ale aj menším inžinierskym a dopravným stavbám.

Konatelia, vedúci pracovníci a technici firmy sú profesionálni pracovníci s potrebným vzdelaním, odbornou spôsobilosťou v zmysle zákona 138/1992 Zb. a dlhoročnou praxou v odbore. Taktiež výrobní pracovníci sú vyučení v príslušných odboroch tesár, murár, železiar, betonár, montážnik, stavebný zámočník, elektrikár, inštalatér a iné stavebné profesie, ktorí majú tiež dlhodobú prax v stavebnej výrobe a bohaté skúsenosti.

Technická vybavenosť, prostriedky a stroje ako aj zázemie firmy je takisto orientované a špecializované na stavebné činnosti.

Postupným vývojom, tvorivosťou, iniciatívou a skvalitňovaním organizácie práce sa naša spoločnosť zaraďuje ako konkurencie schopná stavebná spoločnosť pôsobiaca na celom území SR, predovšetkým v Trnavskom a Bratislavskom kraji.

Svojou doterajšou činnosťou sme dokázali, že sme konkurencie schopní s ktoroukoľvek stavebnou firmou podobného zamerania. Parametre a kvalita doteraz zrealizovaných stavieb, ako aj stavieb, ktoré v súčasnosti realizujeme, Vám zaručujú, že ak si vyberiete pre realizáciu Vášho projektu práve našu spoločnosť, rozhodli ste sa správne.

inžinierska činnosť v stavebníctve
vykonávanie priemyselných stavieb
vykonávanie inžinierskych stavieb   (vrátane technickej vybavenosti   sídliskových celkov)
vykonávanie bytových a občianskych   stavieb
sprostredkovanie obchodu so   stavebnými potrebami
Spoločnosť INVEX spol. s r.o. je držiteľom certifikátov:
En ISO 9001 : 2008
En ISO 14001 : 2004
OHSAS 18001 : 2007
Certifikáty vydané spoločnosťou SGS pre činnosti:
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
inžinierska činnosť v stavebníctve
sprostredkovanie obchodu
  so stavebnými potrebami
 
Úvod   |   Profil spoločnosti   |   Referencie   |   Fotogaléria   |   Kontakt
Copyright © 2008 INVEX, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Created by SLOVAKIA WebDesign - tvorba web stránok