Polyfunkčný dom
" U Kráľa Ľudovíta"
v Trnave
INVEX REAL s r.o.
Skladová 2, 917 01 Trnava
kontakt. osoba:
p. Jozef Vrana
0903/793 623
033/53 54 120
RN 5.616.951,00 €
Rekonštrukcia chodníka - Hlavná ulica, Zavar - chodník od Krátkej ulice po RD č. 74
Obecný úrad Zavar
kontakt. osoba: p. Rudolf Baroš - starosta obce 033/559 7269, 033/5597102,
0905/593 383
RN 159.202,16 €
Skladová hala na obilie v areáli RDP Most pri Bratislave
Roľnícke družstvo podielníkov Most pri Bratislave
kontakt. osoba: In. Rudolf Horváth - 02/459 52 132
predseda RDP
RN 576.205,57 €
Hala sklad pre dvojkolá v areáli ŽOS Trnava a.s.
ŽOS Trnava a.s., Koniarekova 19, Trnava
kontakt. osoba: p. Ľuboš Tomaníček - 0903/741433


RN 692.712,74 €
Bytový dom - 9 b.j. v obci Dolné Dubové
Obecný úrad Dolné Dubové
kontakt. osoba: bc. Marek Hrčka - starosta obce - 033/559 2116

RN 337.769,14 €
Rekonštrukcia NO 39 a prevádzkovo-sociálnej budovy v areáli ŽOS Trnava a.s.
ŽOS Trnava a.s., Koniarekova 19, Trnava
kontakt. osoba: p. Táčovský - 0903/567 043
RN 4.296.661,62 €
Rekonštrukcia polyfunkčného domu pošty
Obecný úrad Zavar, Viktorínova14, 919 26 Zavar
kontakt. osoba: p. Baroš - starosta - 033/ 559 7269, 0905/593 383
RN 337.143,50 €
Obecné nájomné byty 9 b.j. + TV
obec Opoj - obecný úrad
kontakt. osoba:
p. Matúš - starosta obce - 033/559 3122

RN 378.734,28 €
Nájomné byty v obci Košolná - 11 b.j.
Obecný úrad Košolná
kontakt. osoba: Mgr. Martin Halaksa - starosta obce - 0905/213 777, 033/558 0120
RN 392.789,35 €
Polyfunkčný dom - 15 b.j.+ 15 garáží Františkánska ul. č.14, Trnava
Sitamad s.r.o. Trnava
kontakt. osoba:
p. Šefčík - 0905/645994


RN 22.350.376,-Sk
Polyfunkčný dom – 15 b.j.+ 15 garáží Františkánska ul. č.28, Trnava
Spoločenstvo vlastníkov bytov
kontakt. osoba:
p. Porubčan - 0905/812591

RN 25.149.374,-Sk
Rozšírenie parkovacích plôch na území nesta Trnava – rok 2003
MsÚ Trnava, Trhová 3,
917 01 Trnava,
kontakt. osoba:
p. Vavrová - 033/5511215

RN 3.440.549,-Sk
ČS PHM Shell Spišská Nová Ves
SHELL Slovakia s.r.o.,Krížkova 9, Bratislava, kontakt. osoba: ing. Progner - 0903/722090

RN 24.397.960,-Sk
Nadstavba KÚ v Trnave
Krajský úrad, Kollárova 8, 917 77 Trnava,
kontakt. osoba:
ing. Kolesík - 033/5564213
ing. Klvač - 0905/433019
RN 17.840.955,-Sk
Nájomné bytové domy 2x8 b.j. Sekule
Obecný úrad Sekule
kontakt. osoba:
p. Maxianová - 0905/522184

RN 21.357.576,-Sk
Zateplenie severozápadnej fasády objektu
Krajského úradu v Trnave
Krajský úrad, Kollárova 8, 917 77 Trnava,
kontakt. osoba:
ing. Kolesík - 033/5564213

RN 21.357.576,-Sk
Zateplenie severozápadnej fasády objektu
Krajského úradu v Trnave
Krajský úrad, Kollárova 8, 917 77 Trnava,
kontakt. osoba:
ing. Kolesík - 033/5564213

RN 2.638.383,-Sk
Rekonštrukcia ČS PL SHELL Červeník
SHELL Slovakia s.r.o., Krížkova 9, Bratislava, Kontakt. osoba: ing. Progner - 0903/722090


RN 4.251.871,-Sk
Rekonštrukcia materskej školy
Obecný úrad Križovany nad Dudváhom,
kontakt. osoba:
p. Vrábel - 033/5584123


RN 3.229.225,-Sk
Rekonštrukcia stravovacieho zariadenia
Johns Manville Slovakia a.s., Strojárenská ul. Trnava
kontakt. osoba:
ing. Turaz - 0905/225384
p. Křivánek - 0905/234822

RN 4.606.852,-Sk
Vyparovacia stanica pred N1
ŽOS Trnava a.s., Koniarekova 19, Trnava, kontakt. osoba:
ing. Bron - 033/5567532
p. Tomaníček - 033/5567111
RN 16.739.452,-Sk
Kultúrno-spoločenský dom Štefanová
Obecný úrad v Štefanovej
kontakt. osoba:
PaedDr. Škápíková - 033/6487191, 0903/465182


RN 3.530.610,-Sk
Rekonštrukcia strechy ZŠ po havárii v Križovanoch n/Dudváhom
Obecný úrad Križovany nad Dudváhom,
kontakt. osoba:
p. Vrábel - 033/5584123RN 3.022.971,-Sk
Renovácia učebných priest. pre potreby Pracovníkov PSA – SPŠ-dopravná v Trnave
Peugeot Citroën Automobiles Slovakia, s.r.o., kontakt. os: ing. Herceg - 0905/414304,
033/5907332

RN 11.151.835,-Sk
Rekonštrukcia budovy kina OKO, Hajdóczyho ul., Trnava
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, kontakt. osoba:
ing. Pagáč - 033/5565156
p. Slobodník - 033/5565156
RN 2.067.858,-Sk
Telocvičňa a špecializované učebne SPŠ Dopravná Trnava
SPŠ Dopravná, Študentská 23, 917 01 Trnava,
kontakt. osoba: ing. Fančovič - 0903/288050
ing. Talač - 033/5521085
RN 38.969.345,-Sk
Výrobné haly UNIMONT a PUMS v areáli Stavebný dvor ŽOS Trnava, a.s.
ŽOS Trnava a.s., Koniarekova 19, Trnava, kontakt. osoba: p.Táčovský - 0903/567043

RN 16.973.207,-Sk
Sociálno-prevádzková budova v areáli Stavebný dvor ŽOS Trnava, a.s.
ŽOS Trnava a.s., Koniarekova 19, Trnava, kontakt.osoba: p.Táčovský - 0903/567043

RN 11.854.603,-Sk
Rekonštrukcia a dostavba Gymnázium Trnava
Krajský úrad, Kollárova 8, 917 77 Trnava, HORNEX a.s. Ba
kontakt. osoba:
ing. Formanko - 0903/216869
RN 58.164.496,-Sk
Polyfunkčný dom – Hromadné garáže
Starohájska ulica, Trnava
RT-PLUS s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava,
kont. os: ing. Letovanec - 033/5512939
p. Porubčan - 0905/812591
RN 68.829.181,-Sk
Polyfunkčný dom – Hromadné garáže Cesty aspevnené plochy
Starohájska ulica, Trnava
RT-PLUS s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava,
kont. os: ing. Letovanec - 033/5512939
p. Porubčan - 0905/812591
RN 12.135.555,-Sk
Úprava nákladnej rampy objektu SO 011
Expedičný prístavok
Johns Manville Slovakia a.s., Strojárenská ul. Trnava
kontakt. osoba:
ing. Turaz 0905/225384


RN 1.291.997,-Sk
Prístavba haly N2 v areáli ŽOS Trnava, a.s.
ŽOS Trnava, a.s. Koniarekova 19, Trnava, kontakt. osoba:
p. Tomaníček - 0903/741433
p. Táčovský - 0903/567043
RN 90.975.266,-Sk
Stavebný dvor – Nová hala v areáli ŽOS Trnava, a.s.,
ŽOS Trnava, a.s. Koniarekova 19, Trnava, kontakt. osoba:
p. Tomaníček - 0903/741433
p. Táčovský - 0903/567043
RN 50.637.434,-Sk
Parkovisko Hlboká ul. v Trnave, blok 1-4
MsÚ Trnava, Trhová 3, 917 01 Trnava,
kontakt. osoba:
p. Miroslav Horník 033/5511 215

RN 1.475.145,-Sk
Parkovisko ul. J. Slottu č.17 v Trnave
MsÚ Trnava, Trhová 3, 917 01 Trnava,
kontakt. osoba:
p. Rudolf Antala -033/5511 215

RN 674.624,-Sk
Parkovisko A. Kubinu, blok 9-10 v Trnave
MsÚ Trnava, Trhová 3, 917 01 Trnava,
kontakt. osoba:
p. Miroslav Horník - 033/5511 215

RN 549.158,-Sk
Stavebné úpravy na prevádzkovej koľaji č.13
v areáli ŽOS Trnava, a.s.
ŽOS Trnava, a.s. Koniarekova 19, Trnava, kontakt. osoba:
p. Lanák - 0903/567049

RN 1.945.939,-Sk
Prevádzka povrchových úprav v prístavbe haly N2
v areáli ŽOS Trnava, a.s.
ŽOS Trnava, a.s. Koniarekova 19, Trnava, kontakt. osoba:
p. Táčovský - 0903/567043

RN 3.928.029,-Sk
Bytový dom 9 b.j. + technická infraštruktúra v obci Kátlovce
obec Kátlovce – obecný úrad
kontakt. osoba: p. Johanes - starosta obce - 033/5576133
RN 11.895.785,- Sk
Bytový dom 8 b.j. + technická infraštruktúra
v obci Opoj
obec Opoj – obecný úrad
kontakt. osoba: p. Matúš – starosta obce - 0905/364784,
033/5583122
RN 12.528.289,- Sk
TRUCK CENTRUM Trnava
v Trnave
Trnavská NAD, a.s., Nitrianska č.5, Trnava
kontakt. osoba Ing. Praj Dušan 0905/364784
- asistent riaditeľa 033/5583122
RN 14.446.976,- Sk
Čerpacia stanica pohonných látok - TIR PETROLEUM
v Trnave
TIR PETROLEUM, s.r.o., Nitrianska č.5, Trnava
kont. os: Ing. Praj Dušan - 0905/364784 - asistent riaditeľa, 033/5583122

RN 12.134.630,- Sk
Úvod   |   Profil spoločnosti   |   Referencie   |   Fotogaléria   |   Kontakt
Copyright © 2008 INVEX, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Created by SLOVAKIA WebDesign - tvorba web stránok