INVEX REAL s r.o.
Skladová 2,
917 01 Trnava
IČO:
36 702 081
DIČ:   2022279842
IČ DPH: SK2022279842
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu v Trnave,
oddiel Sro, vložka č. 19253/T, dňa 24.11.2006
 
Spoločnosť INVEX REAL s r.o. bola založená v roku 2006 za účelom realizácie investičných zámerov, kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu   voľnej živnosti
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v   rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovateľská činnost v rozsahu voľnej živnosti
prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie
prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplňkových činností   (čistiace a upratovacie, prenájom strojov a zariadení)
reklamná a propagačná činnosť
inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
obstarávanie služieb a činností spojených s riadnou prevádzkou bytov a domov
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
výkon činnosti stavbyvedúceho – pozemné stavby
výkon činnosti stavebného dozoru – pozemné stavby
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Dom „U kráľa Ľudovíta“

Spoločnosť INVEX REAL s.r.o. je investorom projektu Budova pre obchod, služby, administratívu a bývanie
„U kráľa Ľudovíta“. V centre historickej časti mesta vyrastie súbor objektov tvoriacich zástavbu pozemkov bývalého parkoviska ohraničeného ulicami Hviezdoslava, Pekárska a Hornopotočná.

Novostavba nebude tvoriť repliku pôvodných objektov, ale praktickú, funkčnú a modernú budovu zodpovedajúcu požiadavkám doby na začiatku 21. storočia. Budova ponúka jeho budúcim obyvateľom a užívateľom možnosť bývať, či podnikať priamo v centre mesta s výhodou možnosti parkovania v podzemných garážach. Priestorové riešenie a technické vybavenie bude zodpovedajúce obdobiu svojho vzniku. Novostavba súboru objektov však veľmi citlivo zapadne do koloritu okolitej starobylej zástavby tohto architektonicky veľmi zložitého územia a bude svojou architektúrou a vonkajším vzhľadom vhodným spôsobom dopĺňať severovýchodnú časť trnavského Trojičného námestia.

Súbor objektov budovaný na ploche 2100 m2 tvoria dve podzemné a štyri nadzemné podlažia. V priestoroch podzemných podlaží bude umiestnených 119 parkovacích miest pre osobné autá a technické priestory zázemia budovy pre VN a NN rozvodňu, vlastnú trafostanicu, horúcovodnú výmenníkovú stanicu. Vysoká bezpečnosť prevádzky podzemných garáží bude zabezpečená stabilným hasiacim zariadením a monitorovacím kamerovým systémom. V podzemných podlažiach sú situované tiež pivničné kobky k bytovým priestorom. Podzemné podlažia budú sprístupnené rampou z Hornopotočnej ulice, schodiskami a výťahmi.

V prízemí objektov sú situované obchodné, prípadne administratívne priestory s možnosťou maximálnej dispozičnej variability podľa potrieb budúcich užívateľov, vhodne doplnené priestorom rozsiahleho átria s možnosťou umiestnenia exkluzívnej kaviarne alebo reštaurácie s posedením pod presvetlením v úrovni stropu nad prízemím. Átrium bude komunikačne prepojené východom na Hviezdoslavovu a Hornopotočnú ulicu.

Na zostávajúcich nadzemných podlažiach budú bytové, administratívne, prípadne ďalšie obchodné priestory.

Dvadsať bytových priestorov vo vyššom štandarde pozostávajúcich z dvoj, troj a štvorizbových bytov bude orientovaných do Hviezdoslavovej a časti Pekárskej ulice ale tiež do átria objektu. Vyšší štandard bytov je daný ich polohou umiestnenia v najužšom centre mesta ale aj ich vybavením a možnosťou budúcich vlastníkov bytov podieľať sa na dispozičnom a dizajnovom dotvorení svojho bytu. Byty sú vybavené balkónmi, loggiami, terasami orientovanými jak do uličnej zóny tak aj do do zóny átria . Na poslednom 4. nadzemnom podlaží sú terasy bytových priestorov orientované na obvode objektu. Architektonické riešenie tejto časti však nenarušuje vonkajší vzhľad a ráz objektu, zabezpečuje však výhľady na dominantu tohto priestoru Trojičné námestie a okolitú historickú zástavbu, veže, kostoly. Bytové priestory budú komunikačne prístupné samostatným schodiskom a výťahom, oddelené od časti priestorov obchodných a administratívnych.

Administratívne priestory v nadzemných podlažiach budú orientované do Hornopotočnej a časti Pekárskej ulice a tiež do átria objektu. Sprístupnené budú samostatným vstupom a schodiskom, ale aj výťahom. Tieto priestory poskytujú taktiež veľký stupeň variability podľa potrieb budúceho užívateľa s možnosťou parkovania na vlastných alebo prenajatých státiach v podzemných garážových priestoroch.

Projekt
„U kráľa Ľudovíta“ tak ponúka budúcim užívateľom spojenie exkluzívnej lokality v srdci starého mesta s komfortom súčasného bývania a podnikania. Celý projekt by mal byť dokončený koncom apríla 2010 a v nasledujúcich mesiacoch roka 2010 by mal začať slúžiť vlastníkom, užívateľom a širokej verejnosti.
Štandard vybavenia bytov

požiaruodolné vchodové dvere
interiérové dýhované dvere do obložkovej zárubne
plávajúce podlahy
keramické obklady a dlažby, obklad v sociálnych zariadeniach do výšky 2 m
zabudovaná predpríprava na klimatizáciu
rozvody pre káblovú televíziu, internet, pevnú telefónnu linku
domáci telefón
kvalitné plastové okná s izolačným trojsklom
príprava pre vonkajšie žalúzie s elektr. ovládaním
samostatné meranie médií pre každý byt /elektrina, voda, teplo/
výhodné vykurovanie zabezpečené z horúcovodu Trnavskej teplárenskej a.s. cez    odovzdávaciu stanicu tepla v 1.PP a samostatnými bytovými stanicami s meraním
samostatný komunikačný prístup do bytov cez schodisko s výťahom z parkovacieho   suterénu až do 4. NP, oddelene od častí obchodných a administratívnych
dostatočné množstvo parkovacích miest v podzemných podlažiach chránených   kamerovým systémom a stabilným hasiacim zariadením /SHZ/