Rekonštrukcia NO 39 a prevádzkovo-sociálnej budovy v areáli ŽOS Trnava a.s.

ŽOS Trnava a.s., Koniarekova 19, Trnava
kontakt. osoba: p. Táčovský – 0903/567 043

RN 4.296.661,62 €