Sociálno-prevádzková budova v areáli Stavebný dvor ŽOS Trnava, a.s.

ŽOS Trnava a.s., Koniarekova 19, Trnava, kontakt.osoba: p.Táčovský – 0903/567043

RN 11.854.603,-Sk