Výrobné haly UNIMONT a PUMS v areáli Stavebný dvor ŽOS Trnava, a.s.

ŽOS Trnava a.s., Koniarekova 19, Trnava, kontakt. osoba: p.Táčovský – 0903/567043

RN 16.973.207,-Sk