Stavebná spoločnosť

Spoločnosť INVEX spol. s r. o. sa od svojho vzniku venuje výlučne stavebnej činnosti, dodávke stavieb bytových, občianskych, priemyselných, rekonštrukciám týchto typov stavieb, ale aj menším inžinierskym a dopravným stavbám.

Rekononštrukcie
a modernizácia

Naša spoločnosť sa zaoberá komplexnou stavebnou činnosťou ako sú rekonštrukčné práce a modernizácia budov.

Výstavba bytových
a občianskych stavieb

Do portfólia prác spoločnosti patrí aj výstavba bytových domov a občianskych stavieb. Máme za sebou množstvo developerských projektov.

Inžinierske
a priemyselné stavby

Zaoberáme sa aj realizáciou inžinerskych stavieb ako sú napríklad cesty, miestne komunikácie a priemyselné stavby.

realizácie

Od začiatku nášho pôsobenia sme realizovali množstvo projektov. Nahliadnite na ukážky našich prác.