Hala sklad pre dvojkolá v areáli ŽOS Trnava a.s.

ŽOS Trnava a.s., Koniarekova 19, Trnava
kontakt. osoba: p. Ľuboš Tomaníček – 0903/741433

RN 692.712,74 €