Kultúrno-spoločenský dom Štefanová

Obecný úrad v Štefanovej
kontakt. osoba:
PaedDr. Škápíková – 033/6487191, 0903/465182

RN 3.530.610,-Sk