Polyfunkčný dom – 15 b.j.+ 15 garáží Františkánska ul. č.14, Trnava

Sitamad s.r.o. Trnava
kontakt. osoba:
p. Šefčík – 0905/645994

RN 22.350.376,-Sk