Polyfunkčný dom – 15 b.j.+ 15 garáží Františkánska ul. č.28, Trnava

Spoločenstvo vlastníkov bytov
kontakt. osoba:
p. Porubčan – 0905/812591

RN 25.149.374,-Sk