Polyfunkčný dom – Hromadné garáže

Starohájska ulica, Trnava
RT-PLUS s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava,
kont. os: ing. Letovanec – 033/5512939
p. Porubčan – 0905/812591

RN 68.829.181,-Sk