Polyfunkčný dom „U Kráľa Ľudovíta“ v Trnave

Zákazník:

INVEX REAL s r.o., Skladová 2, 917 01, Trnava

Kontaktná osoba: p. Jozef Vrana, 0903/793 623, 033/53 54 120

Po kolaudácií:

Vizualizácie:

Realizácia projektu: