Prevádzka povrchových úprav v prístavbe haly N2

ŽOS Trnava, a.s. Koniarekova 19, Trnava, kontakt. osoba:
p. Táčovský – 0903/567043

RN 3.928.029,-Sk