Prístavba haly N2 v areáli ŽOS Trnava, a.s.

ŽOS Trnava, a.s. Koniarekova 19, Trnava, kontakt. osoba:
p. Tomaníček – 0903/741433
p. Táčovský – 0903/567043

RN 90.975.266,-Sk