Rekonštrukcia a dostavba Gymnázium Trnava

Krajský úrad, Kollárova 8, 917 77 Trnava, HORNEX a.s. Ba
kontakt. osoba:
ing. Formanko – 0903/216869

RN 58.164.496,-Sk