Rekonštrukcia chodníka – Hlavná ulica, Zavar – chodník

Obecný úrad Zavar
kontakt. osoba: p. Rudolf Baroš – starosta obce 033/559 7269, 033/5597102,
0905/593 383

RN 159.202,16 €