Rekonštrukcia materskej školy

Obecný úrad Križovany nad Dudváhom,
kontakt. osoba:
p. Vrábel – 033/5584123

RN 3.229.225,-Sk