Rekonštrukcia polyfunkčného domu pošty

Obecný úrad Zavar, Viktorínova14, 919 26 Zavar
kontakt. osoba: p. Baroš – starosta – 033/ 559 7269, 0905/593 383

RN 337.143,50 €