Rekonštrukcia stravovacieho zariadenia

Johns Manville Slovakia a.s., Strojárenská ul. Trnava
kontakt. osoba:
ing. Turaz – 0905/225384
p. Křivánek – 0905/234822

RN 4.606.852,-Sk