Skladová hala na obilie v areáli RDP Most pri Bratislave

Roľnícke družstvo podielníkov Most pri Bratislave
kontakt. osoba: In. Rudolf Horváth – 02/459 52 132 predseda RDP

RN 576.205,57 €