Stavebné úpravy na prevádzkovej koľaji č.13

ŽOS Trnava, a.s. Koniarekova 19, Trnava, kontakt. osoba:
p. Lanák – 0903/567049

RN 1.945.939,-Sk