Stavebný dvor – Nová hala v areáli ŽOS Trnava, a.s.,

ŽOS Trnava, a.s. Koniarekova 19, Trnava, kontakt. osoba:
p. Tomaníček – 0903/741433
p. Táčovský – 0903/567043

RN 50.637.434,-Sk