Telocvičňa a špecializované učebne SPŠ Dopravná Trnava

SPŠ Dopravná, Študentská 23, 917 01 Trnava,
kontakt. osoba: ing. Fančovič – 0903/288050
ing. Talač – 033/5521085

RN 38.969.345,-Sk