Vyparovacia stanica pred N1

ŽOS Trnava a.s., Koniarekova 19, Trnava, kontakt. osoba:
ing. Bron – 033/5567532
p. Tomaníček – 033/5567111

RN 16.739.452,-Sk