Zateplenie severozápadnej fasády objektu

Krajský úrad, Kollárova 8, 917 77 Trnava,
kontakt. osoba:
ing. Kolesík – 033/5564213

RN 21.357.576,-Sk